În Monitorul Oficial nr. 554 din 2 septembrie 2013 (M.Of.554/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 657/2013 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2013;
  • Hotărârea nr. 658/2013 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 2211/2013 al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII

  • Decizia nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here