În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 553 din 22 iulie 2016 (M.Of. nr. 553/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 708/2016 privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 256/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) din Codul penal.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 854/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015, din 22.07.2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 554 din 22 iulie 2016 (M.Of. nr. 554/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 356/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) şi ale art. 51 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
 • Decizia nr. 363/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Decizia nr. 382/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 din Codul penal,

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRM nr. 143/2016 pentru completarea Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de conservare, abandonare şi, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 8/2011;
 • Ordinul MMAP nr. 999/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei;
 • Ordinul MECS nr. 4421/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 555 din 22 iulie 2016 (M.Of. nr. 555/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 713/2016 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informaţii;
 • Decretul nr. 714/2016 privind eliberarea din funcţia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii;
 • Decretul nr. 715/2016 privind numirea în funcţia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii;
 • Decretul nr. 716/2016 privind numirea în funcţia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii;
 • Decretul nr. 717/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii;
 • Decretul nr. 718/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii;
 • Decretul nr. 719/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii;
 • Decretul nr. 720/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 399/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 556 din 22 iulie 2016 (M.Of. nr. 556/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 158/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Decretul nr. 701/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 265/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe;
 • Decizia nr. 287/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (4), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 51 şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 501/2016 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant;
 • Hotărârea nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism „CIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 557 din 22 iulie 2016 (M.Of. nr. 557/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 269/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (6) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 274/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) teza a doua şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 275/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 503/2016 pentru modificarea şi completarea Statutului Cas
  ei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006;
 • Hotărârea nr. 504/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;
 • Hotărârea nr. 505/2016 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională;
 • Hotărârea nr. 519/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 249/2016 privind aplicarea mobilităţii domnului Pelmuş Pandelea din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here