În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 553 din 13 iulie 2017 (M.Of. nr. 553/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 140/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal;
 • Decizia nr. 315/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 483/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Rădăuți;
 • Hotărârea nr. 485/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului Român de Informații a unui teren fără construcții aflat în domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 486/2017 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora.

ACTE ALE CONSILIULUI DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONVENŢIEI PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 554 din 13 iulie 2017 (M.Of. nr. 554/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 166/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 • Decretul nr. 627/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 216/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 404^1 alin. 1 și art. 404^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 482/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 659/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județele Prahova, Sibiu și Tulcea;
 • Ordinul ANCPI nr. 660/2017 pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.225/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din județul Gorj, nr. 367/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2, 11, 17, 18, 28 și 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarinești, județul Gorj și nr. 368/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13, 14, 15, 16, 79 și 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, județul Gorj;
 • Ordinul MJ nr. 1584/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 555 din 13 iulie 2017 (M.Of. nr. 555/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 318/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 320/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 727/2017 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică și modelul Certificatului ISPP), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.274(69) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 22 aprilie 2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 18/2017 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și brokerilor de asigurare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 556 din 13 iulie 2017 (M.Of. nr. 556/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 168/2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua națională a produselor agroalimentare românești;
 • Decretul nr. 629/2017 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua națională a produselor agroalimentare românești.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 234/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 397 alin. (5) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 300/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4), (7) și (8) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 487/2017 pentru modificarea pct. III. subpct. 2 lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 267/2016 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2016-2017.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 537/2017 privind desemnarea doamnei Doina Ișfănoni în funcția de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român;
 • Decizia nr. 538/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;
 • Decizia nr. 539/2017 privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
 • Decizia nr. 540/2017 privind numirea domnului Moisiu Leonid-Augustin în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 769/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016;
 • Hotărârea nr. 57/2017 pentru aprobarea remiterii scrisorii de garanție bancară contractate la ING BANK, în favoarea Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 557 din 13 iulie 2017 (M.Of. nr. 557/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 144/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 261/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, cu privire la sintagma “numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui”;
 • Decizia nr. 290/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 231/2017 privind completarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005;
 • Ordinul MT nr. 722/2017 pentru organizarea și funcționarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 558 din 13 iulie 2017 (M.Of. nr. 558/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 251/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) și alin. (10) lit. b) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 489/2017 privind exercitarea atribuțiilor președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here