26 August, 2019

Monitorul Oficial nr. 553, 554, 555, 556, 557 şi 558 din 13 iulie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 553 din 13 iulie 2017 (M.Of. nr. 553/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 140/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal;
 • Decizia nr. 315/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 483/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Rădăuți;
 • Hotărârea nr. 485/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului Român de Informații a unui teren fără construcții aflat în domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 486/2017 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora.

ACTE ALE CONSILIULUI DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONVENŢIEI PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 554 din 13 iulie 2017 (M.Of. nr. 554/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 166/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 • Decretul nr. 627/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 216/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 404^1 alin. 1 și art. 404^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 482/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 659/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județele Prahova, Sibiu și Tulcea;
 • Ordinul ANCPI nr. 660/2017 pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.225/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din județul Gorj, nr. 367/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2, 11, 17, 18, 28 și 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarinești, județul Gorj și nr. 368/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13, 14, 15, 16, 79 și 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, județul Gorj;
 • Ordinul MJ nr. 1584/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 555 din 13 iulie 2017 (M.Of. nr. 555/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 318/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 320/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 727/2017 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică și modelul Certificatului ISPP), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.274(69) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 22 aprilie 2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 18/2017 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și brokerilor de asigurare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 556 din 13 iulie 2017 (M.Of. nr. 556/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 168/2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua națională a produselor agroalimentare românești;
 • Decretul nr. 629/2017 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua națională a produselor agroalimentare românești.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 234/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 397 alin. (5) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 300/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4), (7) și (8) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 487/2017 pentru modificarea pct. III. subpct. 2 lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 267/2016 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2016-2017.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 537/2017 privind desemnarea doamnei Doina Ișfănoni în funcția de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român;
 • Decizia nr. 538/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;
 • Decizia nr. 539/2017 privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
 • Decizia nr. 540/2017 privind numirea domnului Moisiu Leonid-Augustin în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 769/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016;
 • Hotărârea nr. 57/2017 pentru aprobarea remiterii scrisorii de garanție bancară contractate la ING BANK, în favoarea Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 557 din 13 iulie 2017 (M.Of. nr. 557/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 144/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 261/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, cu privire la sintagma “numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui”;
 • Decizia nr. 290/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 231/2017 privind completarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005;
 • Ordinul MT nr. 722/2017 pentru organizarea și funcționarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 558 din 13 iulie 2017 (M.Of. nr. 558/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 251/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) și alin. (10) lit. b) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 489/2017 privind exercitarea atribuțiilor președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu