În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 550 din 24 iulie 2015 (M.Of. nr. 550/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 210/2015 pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 • Decretul nr. 662/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 • Legea nr. 211/2015 pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002;
 • Decretul nr. 663/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002;
 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor;
 • Decretul nr. 665/2015 pentru promulgarea Legii privind Fondul de garantare a asiguraţilor;
 • Decretul nr. 673/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea “Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009;
 • Decretul nr. 674/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015;
 • Decretul nr. 675/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 676/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 677/2015 pentru numirea unui procuror.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 874/2015 pentru aprobarea formularelor de declarare a activităţilor de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale şi al materialelor sanitare.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 din 24.07.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 551 din 24 iulie 2015 (M.Of. nr. 551/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 552 din 24 iulie 2015 (M.Of. nr. 552/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 395/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 396/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (4) şi ale art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 417/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • Decizia nr. 418/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 513/2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, comasarea şi înscrierea cu număr nou a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “Prof. Dr. Alfred Rusescu”, Institutul Clinic Fundeni şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 553 din 24 iulie 2015 (M.Of. nr. 553/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
 • Decretul nr. 660/2015 pentru promulgarea Legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 237/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi ale art. 2711 şi art. 2712 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Decizia nr. 299/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 8 alin. (1) şi (2) şi art. 11 alin. (1) din aceeaşi lege.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale;
 • Ordinul MADR nr. 1725/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here