În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 55 din 26 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 55/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 56 din 26 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 56/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul ANAF nr. 371/2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 57 din 26 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 57/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

  • Decizia nr. 29/2016 privind eliberarea doamnei Roxana Mînzatu, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;
  • Decizia nr. 30/2016 privind numirea domnului Bogdan Puşcaş în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul MAI nr. 7/2016 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne;
  • Ordinul MFP nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

  • Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale;
  • Hotărârea nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale şi parlamentare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here