Monitorul Oficial (Partea I) nr. 547 din 24 iulie 2014 (M.Of. nr. 547/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1210/2014 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”.

ACTE ALE CURŢII DE CONTURI

 • Hotărârea nr. 155/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 548 din 24 iulie 2014 (M.Of. nr. 548/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 315/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • Decizia nr. 317/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi la cele ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 324/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi ale art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 16/2014 privind examinarea, în cadrul Dosarului nr. 17/1/2014/HP/P, a sesizării formulate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală.

*

 • Regulamentul nr. 3/2014 al Comisiei de Concurs pentru Recrutarea Înalţilor Funcţionari Publici pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 549 din 24 iulie 2014 (M.Of. nr. 549/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;
 • Decretul nr. 532/2014 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;
 • Hotărârea nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 240/2014 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru monitorizarea şi implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 73/2014 al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mişcarea şi transporturile militare pe căile de comunicaţie feroviare;
 • Ordinul nr. 716/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Iancu Jianu, judeţul Olt;
 • Ordinul nr. 717/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Mârzăneşti, judeţul Teleorman;
 • Ordinul nr. 718/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mărului, judeţul Galaţi;
 • Ordinul nr. 1090/2014 al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr – recolta anului de comercializare 2014/2015.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here