În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 544 din 22 iulie 2015 (M.Of. nr. 544/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 346/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;
 • Decizia nr. 348/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 183/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”;
 • Decizia nr. 359/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 570/2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • Hotărârea nr. 571/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei lucrări de artă vizuală;
 • Hotărârea nr. 574/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 580/2015 privind recunoaşterea Fundaţiei “Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă” ca fiind de utilitate publică.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 25/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea regelui Ferdinand I.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 545 din 22 iulie 2015 (M.Of. nr. 545/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 325/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
 • Decizia nr. 333/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865;
 • Decizia nr. 382/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi ale art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
 • Decizia nr. 398/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 605/787/1013/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale “Sere şi Pepiniere C.F.R.” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.;
 • Ordinul nr. 632/788/1111/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale “Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.;
 • Ordinul nr. 647/786/1.113/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale “Informatică Feroviară” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 546 din 22 iulie 2015 (M.Of. nr. 546/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 205/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010;
 • Decretul nr. 657/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010;
 • Legea nr. 206/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010;
 • Decretul nr. 658/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010;
 • Legea nr. 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • Decretul nr. 667/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar;
 • Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României;
 • Decretul nr. 668/2015 pentru promulgarea Legii privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 377/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 584/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 179/2015 privind aplicarea mobilităţii, la cerere, pentru domnul Bogdan Mircea Dumitrache din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 180/2015 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Cristina Crişu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 80/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu;
 • Ordinul MDRAP nr. 355/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;
 • Ordinul MADR nr. 1650/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here