În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 544 din 20 iulie 2016 (M.Of. nr. 544/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 128/2016 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului de gestionare arierate dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări, semnate de România la 1 iulie 2015 la Bucureşti;
 • Decretul nr. 653/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului de gestionare arierate dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări, semnate de România la 1 iulie 2015 la Bucureşti;
 • Acordul de garantare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Republica Ungaria, Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Banca Europeană pentru Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană pentru Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări din 01.07.2015;
 • Acordul de gestionare arierate între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Ungaria, Republica Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Banca Europeană pentru Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană pentru Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări din 01.07.2015.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 268/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 255/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1125/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 545 din 20 iulie 2016 (M.Of. nr. 545/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 679/2016 pentru promulgarea Legii privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 155/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decretul nr. 697/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decretul nr. 699/2016 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 997/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0056 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 546 din 20 iulie 2016 (M.Of. nr. 546/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 245/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANP nr. 488/2016 privind procedura de distribuire a materialelor destinate exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă de către persoanele private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Hotărârea în cauza Ignătescu şi alţii împotriva României din 17.03.2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1409/2016 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii CONCEPT ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 547 din 20 iulie 2016 (M.Of. nr. 547/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 548 din 20 iulie 2016 (M.Of. nr. 548/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 283/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) teza a doua coroborate cu cele ale art. 45 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia nr. 284/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (12) lit. b) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora;
 • Decizia nr. 285/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 243/2016 privind numirea unor membri ai Consiliului Statistic Naţional;
 • Decizia nr. 244/2016 pentru numirea doamnei Ioana Ursu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii;
 • Decizia nr. 246/2016 pentru numirea domnului Laurenţiu-Dănuţ Vlad în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • Decizia nr. 245/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Paraschiv Gigel din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • Decizia nr. 247/2016 privind desemnarea domnului Dorin Emil Mantescu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat;
 • Decizia nr. 248/2016 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECMA nr. 780/2016 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 446/2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here