În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 541 din 21 iulie 2015 (M.Of. nr. 541/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 553/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 542 din 21 iulie 2015 (M.Of. nr. 542/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  • Decizia nr. 347/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 557/2015 privind actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine;
  • Hotărârea nr. 576/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul MFP nr. 842/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 736/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

  • Decizia nr. 76/2015 privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 65/2015 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme.

RECTIFICARI

  • Rectificarea privind Decretul nr. 214/1998 din 21.07.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 543 din 21 iulie 2015 (M.Of. nr. 543/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 563/2015 privind utilizarea sumei alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea lucrărilor de finalizare a proiectului Phare RO 2004/016-772.03.04.02 C1 lot 4 – Repararea şi reabilitarea centrelor de instruire ale Poliţiei de Frontieră – Agigea-Constanţa;
  • Hotărârea nr. 564/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Decizia ANP nr. 427/2015 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică ale elevilor din Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here