În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 532 din 15 iulie 2016 (M.Of. nr. 532/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 307/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. 67, art. 111 alin. (6) şi art. 112 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
 • Decizia nr. 397/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, şi ale art. 16 alin. (1) lit. g) teza finală din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 979/2016 pentru modificarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003;
 • Ordinul MMAP nr. 1073/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0061 Defileul Crişului Negru.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 533 din 15 iulie 2016 (M.Of. nr. 533/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 406/2016 referitoare la admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 481/2016 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Amsterdam la 5 februarie 2016.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 834/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.373/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;
 • Ordinul ANAF nr. 2048/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 534 din 15 iulie 2016 (M.Of. nr. 534/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 147/2016 pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România;
 • Decretul nr. 675/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România;
 • Legea nr. 148/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Decretul nr. 676/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Legea nr. 149/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
 • Decretul nr. 677/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
 • Legea nr. 150/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare;
 • Decretul nr. 678/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 384/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) şi (11) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 2037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 28/2016 privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 535 din 15 iulie 2016 (M.Of. nr. 535/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 254/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;
 • Decizia nr. 310/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANRM nr. 21/2016 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Scropoasa (Izvorul nr. 4), judeţul Dâmboviţa, convenită prin Licenţa de exploatare nr. 5.759/2004;
 • Ordinul ORNISS nr. 52/2016 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014;
 • Ordinul MAE nr. 875/2016 pentru publicarea Programului de schimburi în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, educaţiei, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2016-2021, semnat la Luxemburg la 6 iunie 2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1337/2016 privind sancţionarea Societăţii BECA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 1344/2016 privind sancţionarea Societăţii ASIS ASIG CONSULT – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 1358/2016 privind sancţionarea cu amendă şi interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară a doamnei Paşca Ruxandra-Teodora – persoană semnificativă/membru al Consiliului de supraveghere la Societatea „Forte Asigurări Reasigurări” – S.A.;
 • Decizia nr. 1359/2016 privind sancţionarea cu amendă şi interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea Autorităţii d
  e Supraveghere Financiară a domnului Ţuţu Gabriel – persoană semnificativă/membru al Consiliului de supraveghere la Societatea „Forte Asigurări Reasigurări” – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here