În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 531 din 7 iulie 2017 (M.Of. nr. 531/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 215/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (5) din Codul de procedură civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 455/2017 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, “Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria” pentru unitățile administrativ-teritoriale: Petriș, Săvârșin, Vărădia de Mureș, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păuliș, Ghioroc – județul Arad;
 • Hotărârea nr. 462/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și a pct. X din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 532 din 7 iulie 2017 (M.Of. nr. 532/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 100/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 286/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Decizia nr. 164/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 din Codul de procedură civilă și art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 456/2017 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, “Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada – Simeria” pentru unitățile administrativ-teritoriale: Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Brănișca, Vețel, Șoimuș, Deva și Simeria – județul Hunedoara.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAE nr. 944/2017 pentru publicarea Acordului încheiat prin schimbul de note verbale semnate la București la 9 aprilie 2013 dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru a facilita desfășurarea de activități lucrative de către membrii de familie ai personalului misiunilor diplomatice și posturilor consulare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 533 din 7 iulie 2017 (M.Of. nr. 533/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 237/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 13 și art. 14 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 466/2017 privind aplicarea mobilității pentru domnul Nicolaescu Adrian Viorel din funcția publică de prefect al județului Constanța în funcția publică de inspector guvernamental;
 • Hotărârea nr. 467/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Albu Ioan;
 • Hotărârea nr. 469/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Ciui Terente;
 • Hotărârea nr. 471/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Ceclan-Oprea Ciprian.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 533/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Adrian Viorel Nicolaescu în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 534 din 7 iulie 2017 (M.Of. nr. 534/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 460/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2016, și a anexei nr. 4 la Strategia privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 535 din 7 iulie 2017 (M.Of. nr. 535/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 113/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru județul Vrancea.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 120/944/878/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Minprest Serv – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
 • Ordinul MT nr. 731/2017 pentru modificarea art. 19 și 20 din anexa nr. 1 „Norme privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto“ la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 49/2017 privind modificarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 536 din 7 iulie 2017 (M.Of. nr. 536/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 219/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. (1) raportat la art. 295 din Codul penal și ale art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 473/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitățile organizate în cadrul zilelor distinșilor vizitatori pentru exercițiul multinațional SABER GUARDIAN-17, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naționale în colaborare cu Comandamentul American din Europa în România, în perioada 11-22 iulie 2017.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here