În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 528 din 14 iulie 2016 (M.Of. nr. 528/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decretul nr. 670/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Legea nr. 143/2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare;
 • Decretul nr. 671/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare;
 • Legea nr. 144/2016 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Decretul nr. 672/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legea nr. 145/2016 privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua funcţionarului public;
 • Decretul nr. 673/2016 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua funcţionarului public.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 253/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4), art. 375 alin. (3) şi art. 377 alin. (1), (2) şi (3) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 381/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (1) lit. d) raportat la art. 215 alin. (7) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 474/2016 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 475/2016 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu, semnat la Baku la 10 martie 2016
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu din 10.03.2016;
 • Hotărârea nr. 476/2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii;
 • Hotărârea nr. 477/2016 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-28 octombrie 2016, a Conferinţei Internaţionale a Asociaţiei Instituţiilor Corecţionale şi Penitenciare (I.C.P.A.).

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 529 din 14 iulie 2016 (M.Of. nr. 529/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 140/2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • Decretul nr. 668/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • Legea nr. 141/2016 pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/201
  1;
 • Decretul nr. 669/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 313/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1), art. 7-9, art. 10 lit. g), art. 11, art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (2), art. 161 alin. (1) şi (2), art. 30 alin. (2), art. 32 lit. c), d), f)-h) şi j), art. 33 lit. f) şi art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, precum şi a celor ale art. 50 lit. b) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 489/2016 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;
 • Hotărârea nr. 490/2016 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” pentru Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 82/2016 pentru publicarea fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Înţelegerii privind prelungirea valabilităţii Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa medicală pentru membrii forţelor armate şi dependenţii lor, semnată la Washington la 14 şi 17 martie 2016;
 • Ordinul MFP nr. 1058/2016 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice;
 • Ordinul MMAP nr. 1070/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0394 Someşul Mic;
 • Ordinul CC nr. 439/2016 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 530 din 14 iulie 2016 (M.Of. nr. 530/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 137/2016 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014;
 • Decretul nr. 662/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1016/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0159 Pădurea Homiţa.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 531 din 14 iulie 2016 (M.Of. nr. 531/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 107/2016 pentru modificarea anexelor nr. 3-5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1332/2016 privind stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii falimentului şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii “Forte Asigurări Reasigurări” – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here