În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 525 din 6 iulie 2017 (M.Of. nr. 525/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 167/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 prin raportare la art. 194-197 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 223/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 110 alin. (5) și art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 208/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 229/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 69 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 1302/2017 privind componența și atribuțiile Consiliului tehnico-economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 526 din 6 iulie 2017 (M.Of. nr. 526/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 446/2017 privind aprobarea nivelului cotizațiilor și taxei pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2017;
 • Hotărârea nr. 447/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare și control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă;
 • Hotărârea nr. 451/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
 • Hotărârea nr. 457/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 605/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale, nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău și nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 527 din 6 iulie 2017 (M.Of. nr. 527/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 613/2017 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit;
 • Decretul nr. 616/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 617/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 125/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
 • Decizia nr. 243/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
 • Decizia nr. 252/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. (2) lit. h) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 295/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 603/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.129/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unități administrativ-teritoriale din județul Alba.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 528 din 6 iulie 2017 (M.Of. nr. 528/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 236/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b), art. 23, 78, 75 și art. 77 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 393/630/4236/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei;
 • Ordinul ANCPI nr. 602/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.203/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Harghita;
 • Ordinul nr. 737/491/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 529 din 6 iulie 2017 (M.Of. nr. 529/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 244/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145 din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 459/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj-Deva“, aflate pe raza localității Lăpugiu de Jos din județul Hunedoara.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 678/4252/2017 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală;
 • Ordinul ANCPI nr. 636/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Ciolpani, UAT Dascălu, UAT Gruiu și UAT Nuci din județul Ilfov.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 530 din 6 iulie 2017 (M.Of. nr. 530/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 465/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Arad de către domnul Pribac Cosmin-Valentin;
 • Hotărârea nr. 468/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Arad de către doamna Horgea Florentina;
 • Hotărârea nr. 470/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Arad de către doamna Horgea Florentina.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 529/2017 privind eliberarea domnului Dănuț Sebastian Neculăescu, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 530/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Florin Andrei a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Apelor și Pădurilor;
 • Decizia nr. 531/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;
 • Decizia nr. 532/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Apelor și Pădurilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 1876/2017 pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european – EUID al profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului și a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerțului.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here