Monitorul Oficial (Partea I) nr. 521 din 20 august 2013 (M.Of. nr. 521/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 318/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 108^5 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 592/1283/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică.
ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
Ordinul nr. 746/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale MERCUR LEASING IFN – S.A.;
Ordinul nr. 750/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale EURO LEASING IFN – S.A.;
Ordinul nr. 751/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale SICARO LEASING IFN – S.A..
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Norma nr. 6/2013 privind Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale;
Norma nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.
RECTIFICĂRI
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 676/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin, în anexa nr. 1;
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 341/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 555/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie în cuprinsul anexei.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 522 din 20 august 2013 (M.Of. nr. 522/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 600/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investiţii cuprinse în Proiectul privind „Restructurarea şi modernizarea secţiilor de obstetrică şi neonatologie“ din unităţile spitaliceşti, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora;
Hotărârea nr. 601/2013 privind înscrierea unui bun mobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
Hotărârea nr. 602/2013 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 128/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 65/2013;
Ordinul nr. 1750/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“ pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here