În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 520 din 5 iulie 2017 (M.Of. nr. 520/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 142/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative;
 • Decizia nr. 210/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;
 • Decizia nr. 304/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 cu referire la sintagma “nu au suferit condamnări penale” din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MCSI nr. 514/2017 pentru completarea Ordinului ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 521 din 5 iulie 2017 (M.Of. nr. 521/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 170/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare;
 • Decizia nr. 185/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 202 alin. (1) și art. 223 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 197/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
 • Decizia nr. 207/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (2)-(4) din Codul penal;
 • Decizia nr. 209/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 591/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 283/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița, ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.272/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 522 din 5 iulie 2017 (M.Of. nr. 522/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 110/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4, art. 6, art. 8, art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
 • Decizia nr. 165/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 116/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 449/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferința Femeilor Francofone, organizată la București în perioada 1-2 noiembrie 2017;
 • Hotărârea nr. 450/2017 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2008 privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român;
 • Hotărârea nr. 453/2017 pentru completarea anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANRM nr. 9/2017 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de nisip și pietriș din perimetrul Băleni, județul Dâmbovița;
 • Decizia ANRM nr. 10/2017 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de ape minerale naturale necarbogazoase (plate) din perimetrul Izvorul Pârâul Rece, județul Brașov;
 • Decizia ANRM nr. 11/2017 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de scorie bazaltică din perimetrul Dealul Măgurici, județul Brașov;
 • Decizia ANRM nr. 12/2017 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de nisip și pietriș din perimetrul Movilenii de Sus, județul Galați.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulară nr. 9/2017 privind lansarea în circuitul numismatic și punerea în circulație a unor monede cu tema 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 523 din 5 iulie 2017 (M.Of. nr. 523/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 115/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 715 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 161/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor prevederilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare;
 • Decizia nr. 163/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 454/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN 7 și DN 2-A2“;
 • Hotărârea nr. 458/2017 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 4104/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin .

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 524 din 5 iulie 2017 (M.Of. nr. 524/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 448/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea părinților firești sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informații vizând originile sale și propriul trecut, precum și accesul părinților firești sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informații referitoare la persoana adoptată.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 528/2017 privind numirea domnului Victor Stelian Fedorca în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here