În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 518 din 13 iulie 2015 (M.Of. nr. 518/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Decretul nr. 623/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 405/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) teza a doua şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 406/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (3) şi alin. (6) tezele a III-a şi a IV-a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 493/2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani din subordinea Ministerului Sănătăţii şi trecerea unui imobil în domeniul public al municipiului Dorohoi.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 3330/2015 privind aprobarea unor programe şcolare pentru învăţământ primar în limbile minorităţilor naţionale, clasa pregătitoare, clasele I-a IV-a.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 13/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj – Secţia I civilă în Dosarul nr. 8.235/117/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 519 din 13 iulie 2015 (M.Of. nr. 519/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului;
 • Decretul nr. 550/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 520/2015 privind scoaterea unui bun mobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 520 din 13 iulie 2015 (M.Of. nr. 520/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale;
 • Hotărârea nr. 536/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
 • Hotărârea nr. 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino”;
 • Hotărârea nr. 538/2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;
 • Hotărârea nr. 539/2015 privind declasificarea unor informaţii referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Interne în anul 1961.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 521 din 13 iulie 2015 (M.Of. nr. 521/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 283/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi art. 1 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • Decizia nr. 407/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură penală
 • Decizia nr. 408/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 din Codul de procedură penală
 • Decizia nr. 409/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Codul de procedură civilă
 • Decizia nr. 411/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Codul de procedură civilă

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 66/2015 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ordinul MS nr. 847/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu;
 • Ordinul MS nr. 870/2015 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here