20 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 514 şi 515 din 14 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 514 din 14 august 2013 (M.Of. nr. 514/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

Decretul nr. 697/2013 pentru promulgarea Legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1352/2013 pentru aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă;

Ordinul nr. 1663/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 3 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

Decizia nr. 513/2013 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 515 din 14 august 2013 (M.Of. nr. 515/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale;

Decretul nr. 698/2013 privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale.

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 11/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 14-24 august 2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu