16 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 500 şi 501 din 8 august 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 500 din 8 august 2013 (M.Of. nr. 500/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014.

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

  • Decizia nr. 26/3013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit.

***

În Monitorul Oficial nr. 501 din 8 august 2013 (M.Of. nr. 501/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 574/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei;
  • Hotărârea nr. 575/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a unor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 1021/2013 al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice“;
  • Ordinul nr. 1024/2013 al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale“.

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu