Monitorul Oficial (Partea I) nr. 498 din 4 iulie 2014 (M.Of. nr. 498/2014) cuprinde următoarele acte normative:
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 3618/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Anastasia Popescu” din municipiul Bucureşti
Ordinul nr. 3627/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Genesis” din municipiul Bucureşti
ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE
Situaţia rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 499 din 4 iulie 2014 (M.Of. nr. 499/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 246/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 539/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de motorină şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate din judeţele Vâlcea şi Vrancea
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 232/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ciprian Sebastian Badea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
• Ordinul nr. 340/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.
Ordinul nr. 968/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Navale Române
ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI
Hotărârea nr. 75/2014 pentru aprobarea Normei „Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)”
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 500 din 4 iulie 2014 (M.Of. nr. 500/2014) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
Decretul nr. 494/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
Legea nr. 92/2014 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
Decretul nr. 496/2014 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
Legea nr. 95/2014 pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
Decretul nr. 499/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Hotărârea nr. 544/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu” a unor imobile, precum şi actualizarea datelor din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea nr. 545/2014 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2014
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 657/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A şi Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.235(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013
Ordinul nr. 658/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.236(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 501 din 4 iulie 2014 (M.Of. nr. 501/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 253/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 2 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
Decizia nr. 288/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 525/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul gestionării deşeurilor radioactive dintre Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive din România şi Agenţia Naţională pentru Gestionarea Deşeurilor Radioactive din Franţa, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2013
Acordul de cooperare în domeniul gestionării deşeurilor radioactive
Hotărârea nr. 546/2014 privind aprobarea nivelului şi alocării sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 necesare pentru plata venitului lunar de completare în beneficiul persoanelor disponibilizate de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A.
Hotărârea nr. 550/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
Hotărârea nr. 551/2014 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului al II-lea al anului 2014
Hotărârea nr. 552/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
Hotărârea nr. 553/2014 privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Decizia nr. 676/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii NETGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKER – S.R.L.
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here