25 Martie, 2019

Monitorul Oficial nr. 494, 495, 496, 497 din 3 iulie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 494 din 3 iulie 2014 (M.Of. nr. 494/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 526/2014 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012
Hotărârea nr. 527/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
Hotărârea nr. 528/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Hotărârea nr. 529/2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea nr. 530/2014 pentru completarea art. 3^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România
Hotărârea nr. 531/2014 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în municipiul Baia Mare, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
Hotărârea nr. 532/2014 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 86/9/8427/2014 pentru abrogarea unor ordine ale ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii emise în perioada 1998-2001
Ordinul nr. 3631/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 martie-18 aprilie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015
Ordinul nr. 3652/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Şotron” din municipiul Bucureşti
Ordinul nr. 3653/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Constanţa
Ordinul nr. 3654/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “preşcolar” (alternativă educaţională Montessori) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Montessori Schule” din municipiul Timişoara

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 495 din 3 iulie 2014 (M.Of. nr. 495/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 284/2014 referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Guvernul României, formulată de prim-ministrul Victor-Viorel Ponta

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 522/2014 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în oraşul Babadag, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1033/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 496 din 3 iulie 2014 (M.Of. nr. 496/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 87/2014 privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste
Decretul nr. 491/2014 pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste
Legea nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
Decretul nr. 492/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului
Decretul nr. 495/2014 pentru promulgarea Legii privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului
Legea nr. 93/2014 privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Şcolii Ardelene
Decretul nr. 497/2014 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Şcolii Ardelene
Legea nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
Decretul nr. 498/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
Legea nr. 96/2014 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
Decretul nr. 500/2014 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 233/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) teza a treia din Legea 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, precum şi ale prevederilor art. I alin. (3) şi (4) din OUG 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, ale Legii 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, precum şi ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră
Decizia nr. 235/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (1) raportat la art. 194 şi 195 din Codul de procedură civilă

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 639/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013
Ordinul nr. 1126/2014 privind modificarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare – nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 497 din 3 iulie 2014 (M.Of. nr. 497/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 207/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Decizia nr. 209/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 31-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 230/2014 privind aplicarea mobilităţii doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor
Decizia nr. 231/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mircea Jorj a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 9/2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu