În Monitorul Oficial nr. 491 din 5 august 2013 (M.Of. 491/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 551/2013 privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1233/2000.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 651/60/2013 al mistrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor;
  • Ordinul nr. 1681/2013 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here