Monitorul Oficial (Partea I) nr. 490 din 2 iulie 2014 (M.Of. nr. 490/2014) cuprinde următoarele acte normative:
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 685/2014 privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie-31 decembrie 2014
Ordinul nr. 3593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 491 din 2 iulie 2014 (M.Of. nr. 491/2014) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Decretul nr. 476/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 596/2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase
Ordinul nr. 748/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale
Ordinul nr. 1031/2014 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 492 din 2 iulie 2014 (M.Of. nr. 492/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 192/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Decizia nr. 196/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68^1, art. 143 alin. 1 şi art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală din 1968
Decizia nr. 254/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865
Decizia nr. 274/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
Decizia nr. 281/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 225/2014 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Marius Vasile Iosif Roman, secretar general adjunct al Ministerului Economiei
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 772/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 493 din 2 iulie 2014 (M.Of. nr. 493/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE SENATULUI
Decizia nr. 10/2014 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 214/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, în ansamblul său şi, în special, ale art. 46 alin. (2) din aceasta
Decizia nr. 238/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014
Hotărârea nr. 521/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 226/2014 pentru eliberarea domnului Mircea Jorj din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Decizia nr. 227/2014 privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
Decizia nr. 228/2014 pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
Decizia nr. 229/2014 privind numirea domnului Liviu-Robert Neagu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 855/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2014
ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Ordinul nr. 474/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here