În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 483 din 27 iunie 2017 (M.Of. nr. 483/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 75/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 130 alin. (2) lit. b) [cu referire la pct. 11 și pct. 14] din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;
 • Decizia nr. 88/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 484 din 27 iunie 2017 (M.Of. nr. 484/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 162/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.15 – Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul ANCPI nr. 541/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 283/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița;
 • Ordinul ANCPI nr. 542/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.121/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj, Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.209/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 43 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj, Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.213/2016, privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.220/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj;
 • Ordinul ANCPI nr. 581/2017 privind abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea, nr. 1.182/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea și abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.210/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mera din județul Vrancea;
 • Ordinul MJ nr. 1619/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.494/C/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 485 din 27 iunie 2017 (M.Of. nr. 485/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 405/2017 privind aprobarea Strategiei naționale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 161/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor VI.1 și VI.2 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul ANCPI nr. 539/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Constanța.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 486 din 27 iunie 2017 (M.Of. nr. 486/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 76/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare;
 • Ordinul MADR nr. 163/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii IV.3 „Măsuri de marketing“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă;
 • Ordinul MS nr. 695/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen;
 • Ordinul MFP nr. 840/2017 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravențiile și să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991;
 • Ordinul ANAF nr. 1817/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia;
 • Ordinul MCIN nr. 2309/2017 privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casă, situat în municipiul București, sectorul 1, Str. Berzei nr. 42, având cod LMI B-II-m-B-18138.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Hotărârea din 7 ianuarie 2014 în Cauza Prăjină împotriva României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 487 din 27 iunie 2017 (M.Of. nr. 487/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;
 • Decretul nr. 575/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
 • Decretul nr. 576/2017 privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Ministerul Apărării Naționale;
 • Decretul nr. 577/2017 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale;
 • Decretul nr. 578/2017 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale;
 • Decretul nr. 579/2017 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001.

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 54/2017 privind validarea unui mandat de deputat;
 • Hotărârea nr. 55/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 485/2017 pentru numirea domnului Ion Ciprian Preda în funcția de secretar de stat la Ministerul Cercetării și Inovării;
 • Decizia nr. 486/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenței Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRM nr. 131/2017 privind aprobarea Licenței de dare în administrare pentru explorare nr. 20.178/2017 în perimetrul Crasna, județul Sălaj.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here