În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 478 din 26 iunie 2017 (M.Of. nr. 478/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 230/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 lit. b), art. 20 alin. (7) și art. 55 pct. 3 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 67/2017 privind elaborarea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor și transporturilor speciale din responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordinul MADR nr. 159/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.2 – Servicii de consiliere din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul ANCPI nr. 549/2017 privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.301/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 479 din 26 iunie 2017 (M.Of. nr. 479/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 171/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 43 și art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România;
 • Decizia nr. 172/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 38, art. 39 și art. 40 din Legea concurenței nr. 21/1996.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 577/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.164/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unități administrativ-teritoriale din județul Galați și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.238/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unități administrativ-teritoriale din județul Galați;
 • Ordinul ANCPI nr. 578/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.131/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.161/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman;
 • Ordinul MEN nr. 4031/2017 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2017.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 11/2017 privind pronunțarea deciziei în soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara, Secția penală, prin Încheierea din data de 27 ianuarie 2017, în Dosarul nr. 9.349/325/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 480 din 26 iunie 2017 (M.Of. nr. 480/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 70/2017 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2017-2019;
 • Ordinul MAI nr. 72/2017 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naționale anticorupție;
 • Ordinul ANCPI nr. 520/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.090/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în nouă unități administrativ-teritoriale din județul Prahova, Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.113/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județele Maramureș, Prahova și Tulcea și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județele Prahova, Sibiu și Tulcea;
 • Ordinul MS nr. 648/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activitățile desfășurate de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 481 din 26 iunie 2017 (M.Of. nr. 481/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 481/2017 privind eliberarea domnului Kiraly Andras Gyorgy din funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale;
 • Decizia nr. 482/2017 pentru numirea doamnei Irina Elisabeta Kovacs în funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 50/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a tarifelor componenta de piață concurențială;
 • Ordinul nr. 51/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2016 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență;
 • Ordinul nr. 52/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;
 • Ordinul nr. 55/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014;
 • Ordinul nr. 56/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUȚIE – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 57/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST – S.A.;
 • Ordinul nr. 58/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D – S.A.;
 • Ordinul nr. 59/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea SALGAZ – S.A.;
 • Ordinul nr. 60/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 61/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 4821 din 26 iunie 2017 (M.Of. nr. 482/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 76/2017 privind revocarea din funcție a unui secretar general adjunct al Senatului;
 • Hotărârea nr. 77/2017 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 406/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spațiului maritim.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 483/2017 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Erwin Șimșensohn din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale;
 • Decizia nr. 484/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Stătescu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.78/2011 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei de expertiză medicală și a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală;
 • Ordinul MADR nr. 160/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.1 „Inovare“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul MAP nr. 584/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here