În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 474 din 23 iunie 2017 (M.Of. nr. 474/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 156/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii IV.1 – Planuri de producție și comercializare din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul nr. 500/910/802/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Șantierul Naval 2 Mai” – S.A. Mangalia;
 • Ordinul ANCPI nr. 579/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț și nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț;
 • Ordinul ANCPI nr. 580/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.165/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.304/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți;
 • Ordinul ANAF nr. 1669/2017 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalități vamale cu produse strategice.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 24/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Călărași – Secția civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 475 din 23 iunie 2017 (M.Of. nr. 475/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 476 din 23 iunie 2017 (M.Of. nr. 476/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul MJ nr. 1416/2017 pentru aprobarea Normelor privind modalitățile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare și a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate și ridicate de la deținuți, precum și de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate și deținute în alte condiții decât cele legale de către deținuți.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 7/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Avocatul Poporului privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 147 raportate la cele ale art. 145 din Codul penal anterior, în sensul de a stabili dacă funcționarul bancar angajat într-o societate bancară pe acțiuni (CEC Bank – S.A.), acțiunile aparținând în proporție de 100% statului român, se încadrează ori nu în categoria funcționarilor publici.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 477 din 23 iunie 2017 (M.Of. nr. 477/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 208/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014;
 • Ordinul ANCPI nr. 530/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Cilieni, UAT Corbu, UAT Curțișoara, UAT Deveselu, UAT Fălcoiu, UAT Icoana, UAT Verguleasa, UAT Gura Padinii, UAT Ștefan cel Mare, UAT Făgețelu, UAT Vlădila, UAT Teslui și UAT Vulpeni, din județul Olt;
 • Ordinul ANAF nr. 1718/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Lista nr. 4/2017 partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here