În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 47 din 21 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 47/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 309/2015 pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea “Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009;
 • Decretul nr. 922/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea “Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009;
 • Decretul nr. 216/2016 privind conferirea unor decoraţii;
 • Decretul nr. 217/2016 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer;
 • Decretul nr. 218/2016 privind conferirea Medaliei Meritul Cultural clasa I;
 • Decretul nr. 219/2016 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler;
 • Decretul nr. 220/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 221/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător.

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 • Regulamentul nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 48 din 21 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 48/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 • Decretul nr. 18/2016 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 • Legea nr. 11/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2015 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte;
 • Decretul nr. 211/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2015 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte;
 • Legea nr. 12/2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020;
 • Decretul nr. 212/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020;
 • Legea nr. 13/2016 privind declararea municipiului Turda „Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989“;
 • Decretul nr. 213/2016 pentru promulgarea Legii privind declararea municipiului Turda „Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989“;
 • Legea nr. 14/2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România;
 • Decretul nr. 214/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România;
 • Decretul nr. 222/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 223/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 699/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 7/2016 pentru aprobarea Înţelegerii dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii, semnată la Bucureşti la 9 iunie 2015;
 • Înţelegere între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here