Monitorul Oficial (Partea I) nr. 469 din 26 iunie 2014 (M.Of. nr. 469/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
Decretul nr. 456/2014 pentru promulgarea Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
Legea nr. 81/2014 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii
Decretul nr. 459/2014 pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii
Legea nr. 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Decretul nr. 460/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Legea nr. 84/2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale
Decretul nr. 462/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 717/2014 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri
Ordinul nr. 941/2014 pentru desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii
Ordinul nr. 942/2014 pentru desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii
Ordinul nr. 943/2014 pentru desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii
ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
Hotărârea în Cauza S.C. Aectra Agrochemicals – S.A. şi Munteanu împotriva României (Revizuire) din 11 iunie 2013
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 470 din 26 iunie 2014 (M.Of. nr. 470/2014) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 76/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România”
Decretul nr. 454/2014 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România”
Legea nr. 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decretul nr. 455/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Legea nr. 80/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din O.U.G. nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. şi pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a S.C. de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” – S.A. Bucureşti şi a S.C. de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” – S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” – S.A. şi “Electrica Oltenia” – S.A.
Decretul nr. 458/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din O.U.G. nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de S.C. de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a S.C. de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” – S.A. Bucureşti şi a S.C. de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” – S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” – S.A. şi “Electrica Oltenia” – S.A.
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 222/2014 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Haris Wajiha
ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Decizia nr. 5/2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
REPUBLICĂRI
Legea nr. 184(r2)/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 471 din 26 iunie 2014 (M.Of. nr. 471/2014) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu
Decretul nr. 461/2014 pentru promulgarea Legii privind invenţiile de serviciu
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 727/2014 pentru modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă
ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Decizia nr. 6/2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
Decizia nr. 7/2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 472 din 26 iunie 2014 (M.Of. nr. 472/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 471/2014 privind acordarea Drapelului de luptă Şcolii de aplicaţie pentru logistică “General Constantin Zaharia” a Comandamentului Logistic Întrunit
Decretul nr. 472/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad
ORDONANŢE ALE GUVERNULUI
Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 746/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here