În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 468 din 22 iunie 2017 (M.Of. nr. 468/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 225/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 lit. a) și ale art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată;
 • Decizia nr. 264/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a sintagmei “în cazul în care conviețuiesc” din cuprinsul dispozițiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 165/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.21 “Eficiență energetică și atenuarea schimbărilor climatice – Înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare” din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul MEN nr. 4060/2017 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare;
 • Ordinul MJ nr. 1618/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013;
 • Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 469 din 22 iunie 2017 (M.Of. nr. 469/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 53/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025 COM (2017) 2025.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 423/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului “Mircea Moțoc” Perieni, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 44/841/714/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale “RO-ARMYCATERING” – S.A., filială a Companiei Naționale “ROMTEHNICA” – S.A.;
 • Ordinul ANCPI nr. 518/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unități administrativ-teritoriale și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.201/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava;
 • Ordinul MS nr. 659/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București;
 • Decizia ANP nr. 840/2017 pentru stabilirea modului de completare a Registrului de evidență privind utilizarea mijloacelor de imobilizare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 470 din 22 iunie 2017 (M.Of. nr. 470/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Regulamentul nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 15/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov – Secția civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de aplicare a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepsei.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 471 din 22 iunie 2017 (M.Of. nr. 471/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANMCS nr. 127/2017 privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către experții în domeniul managementului calității în sănătate;
 • Ordinul MM nr. 838/2017 pentru aprobarea derogării pentru specia Castor fiber;
 • Ordinul MADR  nr. 191/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicția pescuitului în timpul nopții.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 10/2017 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2017.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 31/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Dolj – Secția I civilă, în Dosarul nr. 7.839/215/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Lista nr. 2/2017 a partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 1.782/C/2009, din 22.06.2017;
 • Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 975/2016, din 22.06.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 472 din 22 iunie 2017 (M.Of. nr. 472/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 257/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) și art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 63/2017 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012;
 • Ordinul MM nr. 842/2017 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de pești.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 473 din 22 iunie 2017 (M.Of. nr. 473/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 75/2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Cadrul european de interoperabilitate – Strategie de implementare – COM (2017) 134 final.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 480/2017 pentru constatarea încetării aplicabilității prevederilor Deciziei prim-ministrului nr. 223/2017 privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Domeniilor Statului, prin efectul legii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 70/2017 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire și control al rabiei la animale domestice și sălbatice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 29/2008;
 • Ordinul ANCPI nr. 575/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.124/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.190/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara;
 • Ordinul ANCPI nr. 576/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.114/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 de unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.134/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița;
 • Ordinul ANCPI nr. 583/2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni al Programului național de cadastru și carte funciară pe anul 2017;
 • Ordinul MM nr. 857/2017 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.559/2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Lista nr. 3/2017 a partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here