În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 459 din 20 iunie 2017 (M.Of. nr. 459/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 425/2017 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului Militar Național “Regele Ferdinand I”;
 • Hotărârea nr. 426/2017 privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 110/866/771/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
 • Ordinul MADR nr. 169/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5. litera a “Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură” din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul MCSI nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014;
 • Ordinul ANCPI nr. 524/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.393/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin, ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.298/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin;
 • Ordinul ANCPI nr. 534/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 2 și 3 din unitatea administrativ-teritorială Pui din județul Hunedoara.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 460 din 20 iunie 2017 (M.Of. nr. 460/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 157/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.22 “Valoarea adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite” din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 21/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București – Secția a V-a civilă, în Dosarul nr. 24.938/3/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept;
 • Decizia nr. 32/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București- Secția a IV-a civilă în Dosarul nr. 27.932/303/2015 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 461 din 20 iunie 2017 (M.Of. nr. 461/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 140/2017 pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
 • Decretul nr. 542/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
 • Legea nr. 141/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei;
 • Decretul nr. 557/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei;
 • Legea nr. 142/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială;
 • Decretul nr. 558/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială;
 • Legea nr. 143/2017 pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996;
 • Decretul nr. 559/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 151/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 43/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017.

ACTE AL CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 • Decizia nr. 32/2017 pentru modificarea și completarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari și firmelor de audit în funcție de riscul de afectare a credibilității raportărilor financiare, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului de Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 462 din 20 iunie 2017 (M.Of. nr. 462/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 152/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței, în ansamblul său, și, în special, a prevederilor art. III pct. 1, 5 și 6 din ordonanță, ale Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței, în ansamblul său, și, în special, a prevederilor articolului unic pct. 6 și 8 din lege, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, în ansamblul său, și, în special, a prevederilor art. 50 pct. 1 și 5 din ordonanța de urgență și ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 479/2017 pentru eliberarea domnului Dan Dumitrescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul BNR nr. 525/2017 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare ținut la Banca Națională a României a Societății ALBER HOLDING FINANCE I.F.N. – S.A..

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Lista nr. 1/2017 a partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here