În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 457 din 25 iunie 2015 (M.Of. nr. 457/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 54/2015 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decizia nr. 416/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 550/2011.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Raportul nr. 10444/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Arad;
 • Raportul nr. 10443/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Suceava;
 • Raportul nr. 10442/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Tulcea;
 • Raportul nr. 10255/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti;
 • Raportul nr. 9966/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti;
 • Raportul nr. 9745/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Galaţi;
 • Raportul nr. 9744/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Vâlcea;
 • Raportul nr. 9739/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Giurgiu;
 • Raportul nr. 9643/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti;
 • Raportul nr. 9642/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud;
 • Raportul nr. 9641/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Maramureş;
 • Raportul nr. 9640/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Arad;
 • Raportul nr. 9639/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa;
 • Raportul nr. 9638/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Teleorman;
 • Raportul nr. 9637/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Argeş;
 • Raportul nr. 9636/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Satu Mare;
 • Raportul nr. 9546/2015 privind rezultatul controlului efectuat de autoritatea electorală permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Timiş;
 • Raportul nr. 9545/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Hunedoara
 • Raportul nr. 8795/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Ialomiţa;
 • Raportul nr. 8794/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Gorj;
 • Raportul nr. 8793/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Mureş;
 • Raportul nr. 8792/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Alba;
 • Raportul nr. 8791/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Constanţa;
 • Raportul nr. 8183/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Vrancea;
 • Raportul nr. 8182/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Mehedinţi;
 • Raportul nr. 8181/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti;
 • Raportul nr. 8180/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Municipiului Bucureşti.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 458 din 25 iunie 2015 (M.Of. nr. 458/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul CoNAS nr. 129/2015 pentru aprobarea condiţiilor de recunoaştere a absolvenţilor programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale, precum şi a celor minimale de păstrare a calităţii de evaluator de spitale;
 • Ordinul MEIMMMA nr. 794/2015 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Ordinul MECS nr. 4194/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 91/2015 privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 10/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secţia contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 11 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.752/101/2013, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 • Decizia nr. 65/2015 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 459 din 25 iunie 2015 (M.Of. nr. 459/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;
 • Decretul nr. 548/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 229/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;
 • Decizia nr. 249/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 962/2015 privind aprobarea reglementării tehnice “Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri”, indicativ PCC 018 – 2015;
 • Ordinul MDRAP nr. 986/2015 privind aprobarea reglementării tehnice “Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru transportul şi punerea în operă a betonului”, indicativ PCC 023 – 2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1218/2015 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii OCEANIA INSURANCE BROKER – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1229/2015 privind sancţionarea Societăţii HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii;
 • Decizia nr. 1238/2015 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 460 din 25 iunie 2015 (M.Of. nr. 460/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 166/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale;
 • Decretul nr. 571/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 285/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1347/2015 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii MARATHON BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here