Monitorul Oficial (Partea I) nr. 449 din 22 iulie 2013 (M.Of. nr. 449/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene“;
Decretul nr. 680/2013 privind promulgarea Legii pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene“.
DECIZII ALE SENATULUI
Decizia nr. 9/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 22-28 iulie 2013.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 214/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1), art. 73 alin. (4) şi art. 74 alin. (3), (4) şi (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
Decizia nr. 284/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 31^1 alin. (2) teza a doua din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
Decizia nr. 302/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 teza întâi şi art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Decizia nr. 304/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 450/2013 privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor radio neconforme, model DR-435 T şi DR-135 T, producător Alinco, introduse pe piaţa din România de către Societatea „Mondo Plast“ – S.R.L..
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Decizia nr. 345/2013 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii „Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare“ – S.R.L. (cu denumirea actuală „Fidelity Real Estate“ – S.R.L.).
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here