Monitorul Oficial (Partea I) nr. 447 din 22 iulie 2013 (M.Of. nr. 447/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 448 din 22 iulie 2013 (M.Of. nr. 448/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005;
° Protocol între România şi Republica Austria şi Protocol adiţional de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005;
Decretul nr. 688/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 486/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
Ordinul nr. 147/2013 privind aprobarea taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2013;
Ordinul nr. 947/2013 privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie aeriană terminală a unor categorii de aeronave civile.
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Hotărârea nr. 3/2013 pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind organizarea activităţii de arhivă a administratorilor de fonduri de pensii private;
Hotărârea nr. 4/2013 privind aprobarea Normei nr. 2/2013 pentru modificarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2012.
ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
Circulara nr. 19/2013 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Bogdan Petriceicu Haşdeu;
Circulara nr. 20/2013 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2013.
*
Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 1 aprilie 2013.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here