În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 445 din 15 iunie 2017 (M.Of. nr. 445/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 134/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
 • Decretul nr. 533/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 407/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Bascov, județul Argeș.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 567/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007;
 • Hotărârea nr. 568/2017 privind completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006;
 • Hotărârea nr. 569/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 446 din 15 iunie 2017 (M.Of. nr. 446/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 447 din 15 iunie 2017 (M.Of. nr. 447/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 540/2017 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural;
 • Decretul nr. 541/2017 privind conferirea Ordinului Național Steaua României.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate;
 • Ordinul nr. 437/658/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 448 din 15 iunie 2017 (M.Of. nr. 448/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 543/2017 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Acordului privind serviciile aeriene internaționale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944;
 • Decretul nr. 544/2017 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și a acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998;
 • Decretul nr. 545/2017 privind acordarea gradului de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale;
 • Decretul nr. 546/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 547/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 548/2017 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informații;
 • Decretul nr. 549/2017 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Protecție și Pază;
 • Decretul nr. 550/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 551/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 552/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 553/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 554/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 555/2017 privind eliberarea din funcție a unui procuror;
 • Decretul nr. 556/2017 privind eliberarea din funcție a unui procuror.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 450/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Geani-Cătălin Nica a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne;
 • Decizia nr. 451/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Millea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne;
 • Decizia nr. 452/2017 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Gabriel Florin Pușcău, secretar general la Ministerul Sănătății;
 • Decizia nr. 453/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ion Constantin a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sănătății.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ME nr. 440/2017 pentru aprobarea Procedurii de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei;
 • Ordinul MEN nr. 3930/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 30 mai 2016-10 martie 2017.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here