Monitorul Oficial (Partea I) nr. 444 din 18 iunie 2014 (M.Of. nr. 444/2014) cuprinde următoarele acte normative:
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 875/2014 pentru extinderea desemnării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii
Ordinul nr. 876/2014 pentru desemnarea Societăţii Comerciale Laboratorul Central Construcţii CCF – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii
ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE
Circulara nr. 18/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Senatului României
Circulara nr. 19/2014 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2014
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Norma nr. 12/2014 pentru completarea art. 14 din Norma nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2009
Decizia nr. 483/2014 privind sancţionarea Societăţii ARTIMM GENERAL ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
REPUBLICĂRI
• Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36(r3)/1995
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 445 din 18 iunie 2014 (M.Of. nr. 445/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Hotărârea nr. 32/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 492/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000-km 184+390”
ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE
Ordinul nr. 3/2014 pentru modificarea şi completarea anexei II la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România
ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Decizia nr. 3/2014 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 446 din 18 iunie 2014 (M.Of. nr. 446/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI
Hotărârea nr. 18/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
Hotărârea nr. 19/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 57/2013 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia Elveţiană
Hotărârea nr. 20/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)
Hotărârea nr. 21/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
Hotărârea nr. 22/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 243/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. c) şi d), art. 95 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. n) şi v) şi art. 52-54 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale anexelor nr. 5 şi 6 la aceasta
Decizia nr. 247/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
Decizia nr. 255/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) lit. c) şi art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Hotărârea nr. 652/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
Hotărârea nr. 653/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012
ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI
Ordinul nr. 221/2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 426/2011
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here