19 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 440, 441, 442, 443 şi 444 din 14 iunie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 440 din 14 iunie 2017 (M.Of. nr. 440/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 135/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri;
 • Decretul nr. 534/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri;
 • Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
 • Decretul nr. 535/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
 • Decretul nr. 539/2017 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 65/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale management urgențe medicale;
 • Ordinul MADR nr. 168/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.4 „Investiții productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul ME nr. 528/2017 privind aprobarea recunoașterii unui organism de inspecție tehnică și pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2006 privind recunoașterea organismelor de inspecție tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 441 din 14 iunie 2017 (M.Of. nr. 441/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 380/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012;
 • Hotărârea nr. 398/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituțional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen;
 • Hotărârea nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 2/2017 privind aprobarea organizării Conferinței pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în luna septembrie 2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 442 din 14 iunie 2017 (M.Of. nr. 442/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 170/2017 pentru aprobarea „hidului solicitantului aferent măsurii II.5.litera b „Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul MMJS nr. 596/2017 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017;
 • Ordinul MEN nr. 3946/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din Municipiul Ploieşti.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 45/2017 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem;
 • Ordinul nr. 46/2017 pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 443 din 14 iunie 2017 (M.Of. nr. 443/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 417/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș“ din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“;
 • Hotărârea nr. 418/2017 privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș“ din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul IGSU nr. 223/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
 • Ordinul MS nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte și decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică și inspecția sanitară de stat.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 444 din 14 iunie 2017 (M.Of. nr. 444/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 137/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 536/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 138/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;
 • Decretul nr. 537/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;
 • Legea nr. 139/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006;
 • Decretul nr. 538/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 50/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților;
 • Hotărârea nr. 52/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 104/844/740/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
 • Ordinul ANRM nr. 111/2017 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare prin concursul public de ofertă – Runda nr. 94/2017;
 • Ordinul MADR nr. 171/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.17 „ Protecția și refacerea biodiversității marine – colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul MFP nr. 873/2017 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză și/sau de gestiune în cadrul programului „Prima casă“.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu