În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 440 din 14 iunie 2017 (M.Of. nr. 440/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 135/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri;
 • Decretul nr. 534/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri;
 • Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
 • Decretul nr. 535/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
 • Decretul nr. 539/2017 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 65/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale management urgențe medicale;
 • Ordinul MADR nr. 168/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.4 „Investiții productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul ME nr. 528/2017 privind aprobarea recunoașterii unui organism de inspecție tehnică și pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2006 privind recunoașterea organismelor de inspecție tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 441 din 14 iunie 2017 (M.Of. nr. 441/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 380/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012;
 • Hotărârea nr. 398/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituțional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen;
 • Hotărârea nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 2/2017 privind aprobarea organizării Conferinței pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în luna septembrie 2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 442 din 14 iunie 2017 (M.Of. nr. 442/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 170/2017 pentru aprobarea „hidului solicitantului aferent măsurii II.5.litera b „Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul MMJS nr. 596/2017 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017;
 • Ordinul MEN nr. 3946/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din Municipiul Ploieşti.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 45/2017 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem;
 • Ordinul nr. 46/2017 pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 443 din 14 iunie 2017 (M.Of. nr. 443/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 417/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș“ din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“;
 • Hotărârea nr. 418/2017 privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș“ din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul IGSU nr. 223/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
 • Ordinul MS nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte și decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică și inspecția sanitară de stat.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 444 din 14 iunie 2017 (M.Of. nr. 444/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 137/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 536/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 138/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;
 • Decretul nr. 537/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;
 • Legea nr. 139/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006;
 • Decretul nr. 538/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 50/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților;
 • Hotărârea nr. 52/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 104/844/740/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
 • Ordinul ANRM nr. 111/2017 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare prin concursul public de ofertă – Runda nr. 94/2017;
 • Ordinul MADR nr. 171/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.17 „ Protecția și refacerea biodiversității marine – colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul MFP nr. 873/2017 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză și/sau de gestiune în cadrul programului „Prima casă“.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here