În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 436 din 13 iunie 2017 (M.Of. nr. 436/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 105/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 600/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condițiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare, și ale contractelor pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC), pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes național, finanțate din fonduri publice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 437 din 13 iunie 2017 (M.Of. nr. 437/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 166/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.12 “Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor” din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul MCI nr. 200/2017 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 438 din 13 iunie 2017 (M.Of. nr. 438/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța de urgență nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 108/2017 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea și autorizarea personalului organizațiilor care exploatează instalații nucleare;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 3201/2017 pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală «rezistență mecanică și stabilitate», indicativ C 254-2017“.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 439 din 13 iunie 2017 (M.Of. nr. 439/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 449/2017 privind stabilirea atribuțiilor consilierului de stat care conduce Departamentul pentru dezvoltare durabilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 51/2017 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.120/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind inițierea, elaborarea, conținutul-cadru și aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naționale;
 • Ordinul MCSI nr. 433/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București din coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 16/2017 în Dosar nr. 739/1/2017.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here