Monitorul Oficial (Partea I) nr. 432 din 13 iunie 2014 (M.Of. nr. 432/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 487/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2014 al Departamentului pentru Energie
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 848/2014 privind aprobarea Procedurii pentru exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii la operatorii economici cu activitate de proiectare şi execuţie a lucrărilor de construcţii privind organizarea şi funcţionarea sistemului propriu de management al calităţii – indicativ PCS 003
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Decizia nr. 212/2014 privind sancţionarea societăţii SL-TEAM ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
Decizia nr. 214/2014 privind sancţionarea Societăţii “Lowe Asisgroup Broker de Asigurare” – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 433 din 13 iunie 2014 (M.Of. nr. 433/2014) cuprinde următoarele acte normative:
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 184/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională
Ordinul nr. 3530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Decizia nr. 208/2014 privind sancţionarea societăţii D’ Expert Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
Decizia nr. 210/2014 privind sancţionarea societăţii Executiv Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
Decizia nr. 213/2014 privind sancţionarea societăţii SURE INVEST COMPANY – Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
REPUBLICĂRI
Ordonanţa nr. 4(r1)/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 434 din 13 iunie 2014 (M.Of. nr. 434/2014) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 75/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 2013
Acordul între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
Decretul nr. 451/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 2013
Decretul nr. 452/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 214/2014 pentru numirea domnului Ciprian-George Ardelean în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 825/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor
ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Decizia nr. 4/2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI
Hotărârea nr. 1/2014 pentru modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 435 din 13 iunie 2014 (M.Of. nr. 435/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 198/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. 1 şi art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969
Decizia nr. 256/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 491/2014 privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe, al Administraţiei Prezidenţiale şi al Serviciului de Protecţie şi Pază pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în iunie 2014, a reuniunii miniştrilor de externe ai statelor membre din cadrul Procesului de cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) şi a Summitului şefilor de stat şi de guvern
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here