În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 430 din 12 iunie 2017 (M.Of. nr. 430/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3990/2017 privind componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare;
 • Ordinul MEN nr. 3991/2017 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007;
 • Hotărârea nr. 571/2017 pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005;
 • Hotărârea nr. 572/2017 pentru completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.260/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 431 din 12 iunie 2017 (M.Of. nr. 431/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie;
 • Decretul nr. 526/2017 pentru promulgarea Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 389/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electrocentrale Constanța – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
 • Hotărârea nr. 395/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 58/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor și permisul de conducere;
 • Ordinul MMACA nr. 692/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up Nation – Romania”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 432 din 12 iunie 2017 (M.Of. nr. 432/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 228/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 391/2017 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral;
 • Hotărârea nr. 392/2017 privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani;
 • Hotărârea nr. 393/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora;
 • Hotărârea nr. 394/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 și 2806 și a adresei poștale a imobilului 2932 în urma intabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și pentru transmiterea unor părți din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosința gratuită a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria“;
 • Hotărârea nr. 408/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „CONVERSMIN“ – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • Hotărârea nr. 409/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 1322/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților și programelor educative, de asistență psihologică și asistență socială din locurile de deținere aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 433 din 12 iunie 2017 (M.Of. nr. 433/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 213/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) și (4) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 376/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN;
 • Hotărârea nr. 390/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București – Domnești“;
 • Hotărârea nr. 411/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către domnul Olaru Răzvan-Daniel;
 • Hotărârea nr. 412/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către domnul Manoliu Mihai.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 434 din 12 iunie 2017 (M.Of. nr. 434/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 191/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 400/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
 • Hotărârea nr. 401/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
 • Hotărârea nr. 402/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia întrunirii Consiliului de administrație al Institutului European al Ombudsmanului, Adunării generale a Institutului European al Ombudsmanului, Evenimentului aniversar „20 de ani de la înființarea instituției Avocatul Poporului“ și Conferinței internaționale privind drepturile omului, în perioada 20-23 septembrie 2017.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 193/2017 pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor suportate de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și la alte puncte de livrare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 435 din 12 iunie 2017 (M.Of. nr. 435/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 563/2017 privind procedura de selecție a imobilului necesar pregătirii și participării României la procesul demarat în vederea relocării unor instituții/agenții ale Uniunii Europene.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 561/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006;
 • Hotărârea nr. 566/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here