23 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 428 din 15 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 428 din 15 iulie 2013 (M.Of. nr. 428/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 227/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 din Codul civil;

Decizia nr. 228/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

Decizia nr. 229/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865;

Decizia nr. 312/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Hotărârea nr. 415/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 260/2013 privind eliberarea domnului Ioan Nasleu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu