17 Noiembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 427, 428 şi 429 din 9 iunie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 427 din 9 iunie 2017 (M.Of. nr. 427/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 49/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 224/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal și art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 182/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanțate prin măsura 20 “Asistență tehnică” descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
 • Ordinul MAE nr. 826/2017 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 428 din 9 iunie 2017 (M.Of. nr. 428/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 130/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră;
 • Decretul nr. 524/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3969/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 633/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 429 din 9 iunie 2017 (M.Of. nr. 429/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 199/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța de urgență nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene;
 • Hotărârea nr. 378/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific și însemnelor distinctive pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;
 • Hotărârea nr. 379/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 410/2017 privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 445/2017 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Constantin Dumitrescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 446/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Elena Ilie a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice;
 • Decizia nr. 447/2017 privind numirea doamnei Raluca-Maria Țîncu în funcția publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din structura Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 448/2017 pentru numirea domnului Marian Morcoașă în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 3 Alexandria – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu