În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 427 din 9 iunie 2017 (M.Of. nr. 427/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 49/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 224/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal și art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 182/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanțate prin măsura 20 “Asistență tehnică” descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
 • Ordinul MAE nr. 826/2017 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 428 din 9 iunie 2017 (M.Of. nr. 428/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 130/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră;
 • Decretul nr. 524/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3969/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 633/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 429 din 9 iunie 2017 (M.Of. nr. 429/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 199/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța de urgență nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene;
 • Hotărârea nr. 378/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific și însemnelor distinctive pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;
 • Hotărârea nr. 379/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 410/2017 privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 445/2017 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Constantin Dumitrescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 446/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Elena Ilie a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice;
 • Decizia nr. 447/2017 privind numirea doamnei Raluca-Maria Țîncu în funcția publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din structura Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 448/2017 pentru numirea domnului Marian Morcoașă în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 3 Alexandria – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here