În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 422 din 6 iunie 2016 (M.Of. nr. 422/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 423 din 6 iunie 2016 (M.Of. nr. 423/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 424 din 6 iunie 2016 (M.Of. nr. 424/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 200/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Decizia nr. 228/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 396/2016 privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2016, a unor sume din venituri rezultate din privatizare Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 201/2016 privind numirea domnului Dorin Emil Mantescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia nr. 202/2016 privind eliberarea domnului Nicolae Minea din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;
 • Decizia nr. 203/2016 privind numirea doamnei Ruxandra Elena Gîndu în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 62/2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1097/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ADA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1115/2016 privind sancţionarea Societăţii TENY BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul BNR nr. 4/2016 privind suspendarea aplicării Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic;
 • Circulara nr. 13/2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 210 ani de exploatare industrială a apelor minerale naturale Borsec.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 425 din 6 iunie 2016 (M.Of. nr. 425/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 128/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Decizia nr. 196/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • Decizia nr. 229/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865;
 • Decizia nr. 293/2016 asupra respingerii sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului nr. 5/2016 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi alin. (7) teza întâi din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, precum şi asupra sesizării privind încălcarea principiului colaborării loiale între Parlament şi Curtea Constituţională, consacrat de dispoziţiile art. 1 alin. (4) şi (5), art. 142 şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, prin refuzul Parlamentului de a redacta hotărârile privind respingerea numirii în funcţie a domnului George Orbean în funcţia de director general al Societăţii Române de Televiziune, la data de 29 martie 2016, şi de numire/respingere a numirii doamnei Monica Simona Ghiurco în funcţia de director general al Societăţii Române de Televiziune, la data de 11 aprilie 2016.

DECRETE

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here