19 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 422, 423, 424, 425 şi 426 din iunie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 422 din 8 iunie 2017 (M.Of. nr. 422/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 129/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 523/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța de urgență nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 167/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.3 “Investiții productive în acvacultură – eficiența resurselor, reducerea utilizării de apă și substanțe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei” din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul MADR nr. 177/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, “Agricultură și Dezvoltare Rurală – ADER 2020″.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 423 din 8 iunie 2017 (M.Of. nr. 423/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 108/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 367/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Lucrări de punere în siguranță pod pe DN 72, km 20 + 422, peste râul Dâmbovița, la Viișoara”, județul Dâmbovița;
 • Hotărârea nr. 372/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Mogoșești-Siret, județul Iași;
 • Hotărârea nr. 371/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Muzeului Național Bran;
 • Hotărârea nr. 370/2017 privind actualizarea valorii de inventar aferente părții dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 369/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură – Galați și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 368/2017 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Autostrada Sebeș – Turda”- Lot 1 secțiunea A, km 0 + 300 – km 14 + 000.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 424 din 8 iunie 2017 (M.Of. nr. 424/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 36/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. c) și art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decizia nr. 37/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;
 • Decizia nr. 42/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România;
 • Decizia nr. 328/2017 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art. 41 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011.

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA îN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 • Decizia nr. 30/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 425 din 8 iunie 2017 (M.Of. nr. 425/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 71/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 192/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 388/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională a Uraniului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 158/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.7 “Creșterea potențialului siturilor de acvacultură” din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul nr. 633/411/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 426 din 8 iunie 2017 (M.Of. nr. 426/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 147/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;
 • Decizia nr. 194/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 • Decizia nr. 196/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) și f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
 • Decizia nr. 227/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 397/2017 privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la București la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni, și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMACA nr. 665/2017 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 839/2016;
 • Ordinul MMACA nr. 666/2017 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare – START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu