22 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 421 din 11 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 421 din 11 iulie 2013 (M.Of. nr. 421/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;

Decretul nr. 602/2013 pentru promulgarea Legii privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 269/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 587/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare;

Ordinul nr. 2284/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 250/2013 privind sancţionarea Societăţii NETRISK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Ordinul nr. 631/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PRIME LEASING IFN – S.A..

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu