În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 42 din 20 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 42/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 81/2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 74/2014 privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuală a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 43 din 20 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 43/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 308/2015 pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic preliminar între CĂ´te d’Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009;
 • Decretul nr. 921/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic preliminar între Cote d’Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 1/2016 privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 44 din 20 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 44/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 795/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. (3)-(5), (8)-(12) şi art. 164 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 798/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Decizia nr. 807/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 815/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, promoţia 2013.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 21/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 22/2016 pentru numirea domnului Laurenţiu Stelea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 23/2016 privind numirea domnului Florin Aurel Moţiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei;
 • Decizia nr. 24/2016 privind exercitarea atribuţiilor de secretar de stat la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 3048/2016 privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne – IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false;
 • Ordinul MECS nr. 3049/2016 privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne – IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 45 din 20 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 45/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 46 din 20 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 46/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 2/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Băneasa, judeţul Constanţa;
 • Hotărârea nr. 4/2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here