19 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 418, 419, 420 şi 421 din 7 iunie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 418 din 7 iunie 2017 (M.Of. nr. 418/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 344/2017 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și a centrelor județene din subordinea acesteia.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 419 din 7 iunie 2017 (M.Of. nr. 419/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 122/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (1) lit. c) și alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 • Decizia nr. 123/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 366/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea Seminarului regional privind schimbul de informații în contextul angajamentelor asumate de jurisdicțiile participante la Forumul Global al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în trimestrul IV 2017, la București.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 46/2017 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor de aplicație;
 • Ordinul MADR nr. 186/2017 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2017-31 martie 2017, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 3081/2017 privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 3080/2017 privind extinderea desemnării Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției de laborator de încercări ale produselor pentru construcții;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 3079/2017 privind desemnarea Laboratorului de Încercări pentru Certificarea Produselor Electrice – LICPE, aparținând Societății Comerciale Electric Products Certification Independent Body – OICPE – S.R.L., în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției de laborator de încercări ale produselor pentru construcții;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 3078/2017 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială Electric Products Certification Independent Body – OICPE – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a produselor pentru construcții.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 13/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanța – Secția I civilă, în Dosarul nr. 7.430/118/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 420 din 7 iunie 2017 (M.Of. nr. 420/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 131/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului;
 • Decretul nr. 525/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 346/2017 privind înscrierea unui imobil situat în comuna Moroeni, județul Dâmbovița, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru trecerea unei părți din acesta, constituită din construcții, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;
 • Hotărârea nr. 358/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 359/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRSC nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
 • Ordinul MADR nr. 178/2017 pentru stabilirea elementelor de identificare și a procedurii de distribuire a acestora, precum și tipul cheltuielilor aferente, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 421 din 7 iunie 2017 (M.Of. nr. 421/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 128/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
 • Decretul nr. 522/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
 • Legea nr. 133/2017 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare;
 • Decretul nr. 527/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 345/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Autoritatea Națională Fitosanitară, precum și trecerea unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii;
 • Hotărârea nr. 347/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române.

RECTIFICĂRI

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu