În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 412 din 1 iunie 2016 (M.Of. nr. 412/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 230/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. c) teza întâi din Codul de procedură civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 386/2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 387/2016 privind stabilirea unei măsuri temporare pentru aplicarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014;
 • Hotărârea nr. 388/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj;
 • Hotărârea nr. 389/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Baza de Reparaţii Nave Brăila;
 • Hotărârea nr. 390/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 391/2016 privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 980/2016 pentru completarea art. 14 alin. (2) din Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008;
 • Ordinul MMAP nr. 787/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scroviştea şi ROSPA0140 Scroviştea;
 • Ordinul MT nr. 411/2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 413 din 1 iunie 2016 (M.Of. nr. 413/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 767/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0120 Muntele Tâmpa şi Rezervaţiei Naturale Tâmpa (Muntele).

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 414 din 1 iunie 2016 (M.Of. nr. 414/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 340/607/190/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020;
 • Ordinul MS nr. 671/2016 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora;
 • Ordinul MAE nr. 749/2016 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produsului centru de prelucrare pe 4 axe tip SC55CNC, numit în comanda clientului “4 Axes Vertical Mill Turn Center, Table Dia: 4500mm”, către firma Hindustan Aeronautics Limited Aerospace Division, P.O. Bag No. 7502, New Thippasandra, P.O. Bangalore-560075, India;
 • Ordinul MMAP nr. 884/2016 privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 415 din 1 iunie 2016 (M.Of. nr. 415/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 • Decretul nr. 560/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 952/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here