În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 41 din 16 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 41/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 626/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • Decizia nr. 627/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 713 alin. (4) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 628/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 787 alin. (5) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 636/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 645/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (5) şi ale art. 10 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială;
 • Hotărârea nr. 11/2017 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1196/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni şi al ariei protejate de interes naţional 2.667 Casa Pădurii din Pădurea Potelu.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 42 din 16 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 42/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Decizia nr. 4/2017 pentru modificarea anexei la Decizia preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 3/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară;
 • Decizia nr. 5/2017 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 61/2017 privind numirea domnului Ionuţ Mişa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice;
 • Decizia nr. 62/2017 pentru eliberarea doamnei Iolanda Mihaela Stăniloiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • Decizia nr. 63/2017 pentru eliberarea domnului Valentin Marian Ionescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • Decizia nr. 64/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Silvia Ţoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • Decizia nr. 65/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • Decizia nr. 66/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Bogdan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale;
 • Decizia nr. 67/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Virgil-Lucian Buţiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 68/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Camelia Mihaela Izvoran a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 2/2017 privind modificarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 43 din 16 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 43/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 69/2017 pentru eliberarea domnului Dan-Cornel Baranga din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;
 • Decizia nr. 70/2017 pentru numirea domnului Voicu Dorin Sandu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;
 • Decizia nr. 71/2017 privind eliberarea domnului Gheorghe Duţu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
 • Decizia nr. 72/2017 privind numirea domnului Aurel Gheorghe în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
 • Decizia nr. 73/2017 pentru numirea doamnei Gabriela-Maria Podaşcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului;
 • Decizia nr. 74/2017 privind numirea domnului Mihai Dan Chirică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 44 din 16 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 44/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

 • Decizia nr. 5/2017 pentru modificarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 4/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • Hotărârea nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării;
 • Hotărârea nr. 14/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei;
 • Hotărârea nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 45 din 16 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 45/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României;
 • Hotărârea nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 4/2017 privind validarea unor mandate de deputat;
 • Hotărârea nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României;
 • Hotărârea nr. 6/2017 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 75/2017 privind numirea domnului Marian Vasiliev în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;
 • Decizia nr. 76/2017 privind numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii;
 • Decizia nr. 77/2017 pentru numirea domnului Alexandru Pugna în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale;
 • Decizia nr. 78/2017 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relaţiei cu Parlamentul domnului Marian Neacşu;
 • Decizia nr. 79/2017 pentru numirea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei;
 • Decizia nr. 80/2017 pentru numirea doamnei Sofia Mariana Moţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei;
 • Decizia nr. 81/2017 pentru numirea domnului Constantin Sima în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei;
 • Decizia nr. 82/2017 pentru numirea domnului Adrian-Marius Dobre în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • Decizia nr. 83/2017 privind numirea domnului Cătălin Ştefan Rotea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 84/2017 privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 86/2017 privind numirea domnului Virgil-Alin Chirilă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 87/2017 pentru numirea doamnei Luminiţa Zezeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 88/2017 pentru numirea domnului Adrian Ionuţ Gâdea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here