În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 41 din 17 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 41/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 21/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 • Decretul nr. 38/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 • Legea nr. 22/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național;
 • Decretul nr. 39/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național;
 • Legea nr. 23/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe;
 • Decretul nr. 40/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe;
 • Legea nr. 24/2018 pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative;
 • Decretul nr. 41/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1651/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vârlezi din județul Galați și în unitatea administrativ-teritorială Jijila din județul Tulcea;
 • Ordinul ANCPI nr. 1592/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.222/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 • Decizia nr. 1112/2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet și publicarea parametrilor aferenți.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 42 din 17 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 42/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 263/2017 pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998;
 • Decretul nr. 1190/2017 privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 570/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) și art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său;
 • Decizia nr. 700/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 5863/2017 privind aprobarea programelor școlare pentru disciplina opțională „Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate”, clasa pregătitoare – clasa a IV-a și clasele a V-a – a VIII-a.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 43 din 17 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 43/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 3/2018 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării valorii de inventar, și pentru transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Finanțelor Publice;
 • Hotărârea nr. 6/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.177/2001 privind desemnarea grupei române în Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru Porțile de Fier.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1582/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea;
 • Ordinul ANCPI nr. 1583/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Galați.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 22/2017 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la: 1. interpretarea și aplicarea art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 44 din 17 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 44/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
 • Decretul nr. 34/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 726/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II pct. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 10/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MTS nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2018.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 45 din 17 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 45/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1561/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 26 de unități administrativ-teritoriale din județul Galați.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 32/2017 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 46 din 17 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 46/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 86/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București – Secția a VI-a civilă, în Dosarul nr. 114.907/299/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 • Dispoziția nr. 4/2017 privind înregistrarea rezultatelor alegerilor din luna iulie 2017 pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 47 din 17 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 47/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 635/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 alin. (1) și alin. (13) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 636/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 475 din Codul de procedură penală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 23/2017 privind eliberarea domnului chestor șef de poliție Bogdan Despescu din funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Române;
 • Decizia nr. 24/2017 privind împuternicirea domnului chestor principal de poliție Alexandru-Cătălin Ioniță pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Române.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 48 din 17 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 48/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 55/2018 privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 566/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua și art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său.

***

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here