Monitorul Oficial (Partea I) nr. 408 din 5 iulie 2013 (M.Of. 408/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
• Legea nr. 220/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
• Decretul nr. 649/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
• Decizia nr. 215/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2), art. 45^1 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (1), (5) şi (14) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, astfel cum au fost modificate şi completate prin Legea nr. 36/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
• Decizia nr. 249/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;
• Decizia nr. 250/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România;
• Decizia nr. 289/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (1)-(3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru;
• Decizia nr. 294/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. 2 din Codul de procedură penală.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
• Ordinul nr. 3980/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.389/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Butterfly“ din localitatea Voluntari.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here