Monitorul Oficial (Partea I) nr. 406 din 5 iulie 2013 (M.Of. 406/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 218/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora;
Decretul nr. 646/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 426/2013 privind desfiinţarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei“ Constanţa;
Hotărârea nr. 427/2013 pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna.
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 252/2013 privind eliberarea domnului Dumitrescu Claudiu Constantin din funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF;
Decizia nr. 254/2013 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu Doltu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 608/76/1595/2013 privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule;
Ordinul nr. 906/302/2013 privind declasificarea unor documente;
Ordinul nr. 4003/2013 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Iaşi;
Ordinul nr. 4038/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014.
ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI
Hotărârea nr. 10/2013 pentru modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 407 din 5 iulie 2013 (M.Of. 407/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE SENATULUI
Decizia nr. 8/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 8-19 iulie 2013.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 334/2013 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here