23 Iulie, 2019

Monitorul Oficial nr. 406 şi 407 din 5 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 406 din 5 iulie 2013 (M.Of. 406/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 218/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora;

Decretul nr. 646/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 426/2013 privind desfiinţarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei“ Constanţa;

Hotărârea nr. 427/2013 pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 252/2013 privind eliberarea domnului Dumitrescu Claudiu Constantin din funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF;

Decizia nr. 254/2013 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu Doltu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 608/76/1595/2013 privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule;

Ordinul nr. 906/302/2013 privind declasificarea unor documente;

Ordinul nr. 4003/2013 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Iaşi;

Ordinul nr. 4038/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014.

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

Hotărârea nr. 10/2013 pentru modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 407 din 5 iulie 2013 (M.Of. 407/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 8/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 8-19 iulie 2013.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 334/2013 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu